Agility

Fredag 31/7

Inofficiell agilitytävling

Domare: Lena Dyrsmeds

Nya regler fr. 1/1-12
Medium: Tillåten för hundar vars mankhöjd är 35 cm
och över men under 45 cm.
Hund vars mankhöjd mäts till över 43 cm men under
45 cm kan delta i medium eller large, vilket avgörs
av föraren vid tillfället för mankhöjdsmätning.
Val av storleksgrupp kan ändras vid slutmätning
eller vid ommätning.
Löptik får deltaga.

Startande hund ska vara äldre än 18 mån + 1 dag.
Hoppklass
Agilityklass

För deltagande tollare krävs medlemskap i
Svenska Tollarklubben.

Friday 31st of July

Unofficial agility competition

Judge: Lena Dyrsmeds

Medium size dogs: This class is open to dogs that are over
35 cm but under 45 cm.
From 1 Januari 2012 new rules apply in Sweden.
Dogs that are over 43 cm but under 45 cm can compete
either in medium or large class. The dog will need
to be measured by a qualified agility judge and can then
be started in the class of choice by the owner.
If your dog is over 43 cm but under 45 cm, you will need a
certificate stating this to be able to compete in medium
class. You cannot jump from large to medium (or vice
versa) without having the dog re-measured.
These rules apply only at Swedish competitions.
Bitch in heat is allowed to compete.

The competing dog must have reached an age of
18 months + 1 day to enter.
Jumpclass
Agilityclass

For competing tollers, membership of Svenska Tollarklubben
is required.Vildandens Morkulla af Nortchi
Foto: Lis Sparre