Övriga aktiviteter / Other Activities

Björn test!
Hur gör din hund i skogen om ni skulle träffa på en
björn på promenaden? Kan vara bra att veta hur din hund
reagerar så du vet när det är dags att byta håll och börja
gå åt andra hållet.

Det kommer att finnas möjlighet att göra ett björntest
under Tollarspecialen.
Vi har fixat så att Björnpermobilen kommer till Sälen.
Björnpermobilen kommer att finnas tillgänglig med testledare
och domare från Onsdag 29/7 och Torsdag den 30/7.
Platsen är Osanden, 7 min norr om Sälens by.
Dom börjar kl:08:00 på morgonen och håller på så länge det
finns hundar att beskriva. Om det är varmt så tar dom
max 20 st hundar per dag.
Reaktionstestet kostar 200 kr och ett anlagstest 400 kr.
Anmälan Maria Andersson 81maria@gmail.com
Mobil: 070-5578627
och betalning görs till Gunnar Håkansson på plats.
Mer info från Gunnar efter kl.18:00 Mobil: 070-6349158.
Sista anmälningsdag: 20 Juli
Man kan anmäla på plats om det finns utrymme för det.

http://www.dt.se/nyheter/orsa/article644049.ece
http://www.jaktojagare.se
http://www.youtube.com/watch?v=Hm5OpyGyn6Y
http://www.jaktojagare.se/tollare-som-kan-...

Bear Test!
How does your dog react in the forest if you would meet a
bear on the walk? You may want to know how your dog
react so you know when it's time to change direction and
start go in the opposite direction.

There will be opportunity to do a bear test during
the Tollerspeciality.
We've fixed so that Björnpermobilen comes to Sälen.
Björnpermobilen will be available with the test leader and
judges from Wednesday the 29th to Thursday the 30th of july.
The place is Osanden, 7 minutes north of Sälen village.
They start at: 08:00 in the morning and will continue as long
as there are dogs to describe. If it's hot they'll only take
a maximum of 20 dogs per day.
Reaction exam costs 200 SEK and an aptitude test 400 SEK.
Registration to Maria Andersson 81maria@gmail.com
Mobil: 070-5578627
and payment to Gunnar Håkansson payed locally.
More info from Gunnar after 18:00 Mobile: +46 70 6349158.
Last day of entry: 20th of July
You can register on site if there is room for more dogs.

Check out the links to the left (on "the Swedish half").


En rolig aktivitet i samband med Tollarspecialen!
Officiell Rallylydnadstävling i Sälen

Mora BK anordnar Rallylydnadstävling i alla klasser.
När: Onsdagen den 29 Juli 2015
Plats: Olnispagården i Sälen
Anmäl er HÄR via SBK-tävling

A fun activity associated with Tollerspeciality!
Official Rally Obedience in Sälen

Mora BK will organize Rally Obedience in all classes.
When: Wednesday, July 29, 2015
Location: Olnispagården in Sälen
Sign up via HERE SBK-tävling


Vi har ordnat så man kan gå viltspårprov under specialen
i SSRK's regi. Man bokar den dagen man vill gå.
Anmälningsblanketter finns på SSRK's hemsida.
Plats: Malung-Lima-Lövnäs
Klasser: Anlags- och Öppenklass
Sista anmälningsdag: 15 Juli
Anmälan:
Ewa Albertsson, Risätra 43, 780 64 LIMA,
0280-320 15, 070-361 19 47, tisjons@telia.com.
Upplysningar:
Karin Lundin, Sätra Lill Sätras v. 28, 795 91 RÄTTVIK
0248-173 86, 070-606 96 48, karin.lundin@hotmail.com
Anmälningsavgift: 300:- sätts in på BankGiro 156-2545
Ange hundens ID nr på inbetalningen
Skall betalas samtidigt som anmälan görs
Anmäl HÄR
Viltspårsdomare:
Berg, Jan-Åke 070-219 44 54 Risätra/Lima
Hellgren, Raymond 070-532 88 58 Öje/Malung
Samuelsson, Torsten 076-007 32 25 Malung
Sörli, Jan 076-845 58 40 Lima
Conny Gunnars Mora 070-338 23 09 och 0250-200 75
Göran Nyström är i Sälen: goran@tolla.se

Finns fler domare även i Mora
Det går även att gå spårprov för Dalarnas Taxklubb

We have arranged so you can take Blood tracking-test during
Tollarspecialen arrange by SSRK. You chose on your own wich day.
Entry forms are found on SSRK's homepage.
Place: Malung-Lima-Lövnäs
Classes: Aptitude- & Openclass
Last day of entry: 15th of July
Entry:
Ewa Albertsson, Risätra 43, 780 64 LIMA,
+46 280 320 15, +46 70 361 19 47, tisjons@telia.com.
Information:
Karin Lundin, Sätra Lill Sätras v. 28, 795 91 RÄTTVIK
+46 248 173 86, +46 70 606 96 48, karin.lundin@hotmail.com
Entryfee: 300 SEK is paid to BankGiro 156-2545
Mark with your dog's registration number.
Pay at the same time as your entry
Make your entry HERE


Andra saker att göra i Dalarna:
V.31 Classic Car Week i Rättvik.
Orsa Björnpark
Tomteland. Vad gör tomten på sommaren?
Leksands Sommarland
Dalhalla
Falu Koppargruva
Zorn
Carl Larsson
Porfyr- och Hagströmmuseet i Älvdalen
Fulufjällets nationalpark
Älgpark Sälen träffa älgarna Gudrun, Hannes, Gösta och Isabel.

Other things to do in Dalarna:
V.31 Classic Car Week i Rättvik.
Orsa Björnpark
Santaworld. What's Santa doing in summertime?
Leksands Sommarland
Dalhalla
Falun Mine
Zorn
Carl Larsson
Porphyry & Hagstrom Museum
Fulufjallet National Park

MoosePark in Sälen meet Gudrun, Hannes, Gösta och Isabel.