Funktionärs information / Information for volunteers

Funktionärs information.
Anmäl er till tollarspecialen@tollarklubben.se

Lydnad: skriva för domare

Agility:
2 hinderfixare återställa hindren efter varje lopp
2 tidtagare klockar start och målgång
1 "ögon" ska hjälpa skrivaren med att se vilka fel domaren
             dömer under loppet
1 skrivare skriver in resultat på papper/dator
1 speaker läser upp namn på hund och förare innan start
1 inropare tar emot anmälningarna från de startande

Startar man i large eller mediumklassen, så kan man hjälpa
till då den andra klassen körs. Det behövs därför ev dubbla
uppsättningen funktionärer. För att klara av uppgiften som
skrivare och ögon bör man ha agilityerfarenhet.

Tjp:
vara skytt, sitta i båten, lägga ut fågel på sök och dirigering,
kasta fågel på markeringen, sekreterare till domaren, köra
ut fika & lunch till domare & övriga funktionärer

WT:
vara skytt, lägga ut dummies på sök och dirigering, kasta
dummies på markering, köra ut fika & lunch till domare och
övriga funktionärer.

Utställning:
hjälpa till att sätta upp tält, ställa fram bord och stolar,
sätta upp rosetter, göra ringarna, se till att domare och
ringsekreterare får fika

Övrigt:
hjälpa till i sekretariatet under öppettiderna torsdag-söndag

Information for volunteers.
Sign up at tollarspecialen@tollarklubben.se

Obedience: secretary for the judges

Agility:
Two bar fixer restore the bar after each race
Two timekeepers clocks start and finish
1 "eyes" to help the writer to see what errors the judge
             judge during the race
1 writer enters the results on paper/computer
1 speaker reads the names of dog and handler before start
1 "announcer" receives notifications from the competitors

You can assist the class you're not starting in.(Large helps
medium and vice versa.) Therefore we might need double
set of volunteers. To cope with the task of writer and
"eyes" you should have agility experience.

Tolling Field Trial:
be shooter, sit in the boat, lay out birds in search area and
direction, throwing birds in marking, secretary to the judge,
deliver snacks and lunch to judge and other volunteers.

WT:
be shooter, lay out dummies in search area and direction,
throwing marking dummies, deliver snacks and lunch to
judge and other volunteers.

Show:
help to put up the tent, set up tables and chairs, set up
ribbons, put up rings, deliver snacks to judge and ring steward.

Other:
assist in the Secretariat during the opening hours
Thursday-Sunday