Lydnad / Obedience

Lördag 1/8

Officiellt lydnadsprov i alla klasser.
Startande hund måste ha uppnått 10 månaders ålder.

Domare: Anders Östling, Gunnar Fors,
             Ingemar Elfström, Toni Larsson

Årets Lydnadstollare utses denna dag.
Lydnadstävlingarna genomförs i Tollarklubbens regi.
För deltagande tollare krävs medlemskap i Svenska
Tollarklubben. I mån av plats kan ev. andra raser få
deltaga och för dessa krävs då medlemskap i SBK.

Saturday 1st of Aug

Official obedience (class I, II, III, Elite).
Entered dog must have reached 10 months of age.

Judges: Anders Östling, Gunnar Fors,
            Ingemar Elfström, Toni Larsson

Obediencetoller of the year is announced this day.
For competing tollers membership of Svenska Tollarklubben
is required.
For other competing breeds membership of Svenska
Brukshundklubben is required to enter.Lyckotassens Miroku
Foto: Camilla Andersson