Sponsring till Tollarspecialen 2015 /
Sponsors of the Tollerspeciality 2015


Nu kan du (uppfödare eller annan privatperson/företag) få
vara med och sponsra valfri klass på specialen. Vem som
står som sponsor för resp. klass annonseras i katalogen
tillsammans med de anmälda hundarna samt ev logga bland
"övriga sponsorer" här nedan.

För varje klass gäller det 4-5 st placeringspriser - hur ni vill
dela upp värdet inbördes spelar ingen roll men det totala
värdet ska vara 500 SEK. Man lämnar in tydligt märkta påsar
att dela ut till resp klass man skänker till och överlämnar
detta till de ansvariga när man kommer till specialen. Tänk
på att det kan vara bra hundträningssaker och inte bara
"bucklor".

Ev rosetter står Tollarklubben för.

Är du intresserad? Kontakta Maria Andersson på
81maria@gmail.com - först till kvarn får välja klass!
Kom också ihåg att skicka med din logga för placering här
på sidan men också i katalogen.

Now you (breeder or private person/company) are able
to sponsor a class at Specialen. Who is sponsoring the
class is announced in the catalogue together with the
entered dogs and possible logo among "other sponsors"
down below.

For each class there will be 4-5 placment prizes - how you
want to divide the cost among the five is up to you but the
total amount should be at a value of 500 SEK. You leave
your properly marked bag with prizes to the responsible
staff when you arrive to Specialen. Note: that you can
give away good traning equipment as well as trophys.

Possible ribbons will be managed by Tollarklubben.

Are you interested? Contact Maria Andersson at
81maria@gmail.com - first in will choose class!
Remember to attach your logo for this website but also
the catalogue.


Utställning / Show:
Klass/Class Sponsor
Klass för diskvalificerande fel
Class for disqualifying faults
 
Valpklass I - tikar / Puppyclass I - females  
Valpklass I - hanar / Puppyclass I - males  
Valpklass II - tikar / Puppyclass II - females  
Valpklass II - hanar / Puppyclass II - males  
Juniorklass - tikar / Juniorclass - females  
Juniorklass - hanar / Juniorclass - males  
Unghundsklass - tikar / Youngsterclass - females  
Unghundsklass - hanar / Youngsterclass - males Renarder's kennel
Jaktklass - tikar / Workingclass - females  
Jaktklass - hanar / Workingclass - males Kennel Riverbreeze
Öppenklass - tikar / Openclass - females  
Öppenklass - hanar / Openclass - males Njupavallens kennel
Championklass - tikar / Championclass - females  
Championklass - hanar / Championclass - males  
Seniorklass - tikar / Seniorclass - females  
Seniorklass - hanar / Seniorclass - males  
Veteranklass - tikar / Veteranclass - females  
Veteranklass - hanar / Veteranclass - males  
Bästa tik / Best female  
Bästa hane / Best male  
BIS och BIM Valpklass
BIS and BOS Puppyclass
Tollarklubben
Hundskallet's Kennel (BIS)
BIS och BIM Juniorclass
BIS and BOS Juniorclass
Tollarklubben
 
BIS och BIM Unghundsklass
BIS and BOS Youngsterclass
Tollarklubben
Hundskallet's Kennel (BIS)
BIS och BIM Jaktklass
BIS and BOS Workingclass
Tollarklubben
 
BIS och BIM Öppenklass
BIS and BOS Openclass
Tollarklubben
Tolling Magic's kennel
BIS och BIM Championklass
BIS and BOS Championclass
Tollarklubben
BIS och BIM Champion SUCH
BIS and BOS Champion SUCH
Tollarklubben
BIS och BIM Seniorklass
BIS and BOS Seniorclass
Tollarklubben
BIS och BIM Veteranklass
BIS and BOS Veteranclass
Tollarklubben
BIS Uppfödargrupp - till bästa grupp
BIS Breedersgroup
Tollarklubben
BIS Avelsgrupp - till bästa grupp
BIS Progenygroup
Tollarklubben
BIS / BIS Tollarklubben
BIM / BOS Tollarklubben
Barn med hund / Child with dog Tollarklubben
BIS Klassen diskvalificerande fel
BIS Class for disqualifying faults
Tollarklubben


Tollingjakt / Tollingtest:
Klass/Class Sponsor
Nybörjarklass / Noviceclass Fågelsjöns Kennel, Vildandens Kennel
Öppenklass / Openclass Vildandens Kennel
Elitklass / Eliteclass Vildandens Kennel
Juniortollarmästare / Juniortollermaster Tollarklubben
 
Tollarmästare / Tollermaster Tollarklubben
 
Årets Jaktprovsmeriterade tollare
Fieldtoller of the year
Tollarklubben, Huntway
Årets Tollingjaktprovsmeriterade tollare
Tolling Fieldtoller of the year
Tollarklubben


Workingtest
Klass/Class Sponsor
Nybörjarklass / Noviceclass Värmlandstollarna
Öppenklass / Openclass Värmlandstollarna, Huntway
Elitklass / Eliteclass Ingen deltagare


Lydnad / Obedience:
Klass/Class Sponsor
Lydnad I A / Class I A  
Lydnad I B / Class I B  
Lydnad II / Class II  
Lydnad III / Class III  
Lydnad Elit / Class Elite  
Årets Lydnadstollare / Obediencetoller of the year Tollarklubben


Agility:
Klass/Class Sponsor
Öppenklass Agility / Openclass agility Kennel From RoEs' place, Version One's Kennel
Öppenklass Hopp / Openclass jumping Kennel From RoEs' place, Version One's Kennel
Årets Agilitytollare / Agilitytoller of the year Tollarklubben


Viltspår / Gametracking:
Klass/Class Sponsor
Årets Viltspårtollare / Gametrackingtoller of the year Tollarklubben


Sponsorer / Sponsors

Huvudsponsorer / Main sponsors
                               

Kennlar / KennelsKennel River Duck's

Joyred's Kennel

Agildes Kennel

Version One's Kennel
Övriga / Others


sponsrar med
Veronicas Hudateljé