Uppdat 26 aug 2015
TOLLARSPECIALEN 31 juli-2 aug 2015
i Sälen, Lindvallen
Tack till alla funktionärer och deltagare!
Hoppas vi ses nästa år i Forsvik!


Veterinär:
På lördag mellan 16.00-18.00 kommer veterinär
Malin Kånåhols finnas på plats vid sekretariatet
på Olnispagården för dem som behöver avmaska sina
hundar inför hemresan.
Tabletter finns att köpa på apoteket i Sälen.
OBS! Apoteket är stängt på lördagen!

2015 är det återigen Dalarnas tur att stå som arrangör
för Tollarspecialen. Den arrangeras i Sälen, Lindvallen.
Sälen är ett av Sveriges populäraste vinterresmål,
men här finns också massor av spännande och roliga
sommaraktiviteter. Aktiviteter som passar alla, hela
familjen kan ha roligt och njuta av sommaren
tillsammans!
Det finns allt från restauranger, bio, äventyrsbad,
Bike Park och mycket mer. Gå in på www.skistar.com
för mer information.
Vi kommer att utgå från Olnispagården som ligger i
Transtrands socken som är en gårdsplats vid Väster-
dalälven. Olnispagården ligger ca 5 km från Lindvallen
och ca 2 km från Sälensfritidsby.
Lydnaden, Agilityn och Utställningen kommer att vara
vid Olnispagården. Det kommer även finnas tillgång
till lättare förtäring vid Olnispagårdens bystuga.
Tollingjaktprov och WT kommer att vara i närheten
i Sälenskogarna.

Thank you for joining us this year.
Hope to see You next year in Forsvik!


Veterinary:
On Saturday between 16:00-18:00 will vet. Malin
Kånåhols be in place at the secretary on Olnispagården
for those who need treatment for Echinococcus before
the trip home.
Tablets are available in pharmacies in Sälen.
OBS! The pharmacie is closed on saturday!

2015 is Dalarna's turn to act as the organizer for
Tollarspecialen. It's held in Sälen, Lindvallen.
Sälen is one of the most popular winter destinations,
but there are also lots of exciting and fun summer
activities. Activities to suit everyone, the whole family
can have fun and enjoy the summer together!
There is everything from restaurants, cinema, water park,
Bike Park and much more. Sign in to www.skistar.com
for more information.
We will start in Olnispagården located in Transtrand
parish which is a farm site in the Västerdalälven.
Olnispagården is located about 5 km from Lindvallen and
about 2 km from Sälens holiday camp.
Obedience, Agility and Conformation will be at
Olnispagården. It will also be possible to purchase
small refreshments at Olnispagården.
The Tolling Field Trial and Working Test will be in the
forests in Sälen.


Program:
Fredag 31/7

Officiellt Tollingjaktprov NKL,ÖKL och EKL
(enl. SSRK's officiella regler)
Workingtest (inofficiell)
Agility (inofficiell) kvällstävling
Lördag 1/8
Officiellt Tollingjaktprov NKL,ÖKL och EKL
"Prova-på-jaktprov" (se nedan)
Lydnad alla klasser (officiell)
Söndag 2/8
Utställning (inofficiell)

För er som inte känner er redo att starta på TJP,
finns nu möjligheten att testa grunderna i ett
"Prova-på-TJP" lördagen den 1/8.
Anmälan på mail till Marie Lars marielars@telia.com,
pris 100 kronor betalas på plats.
Sista anmälningsdag 14 juni.

Vi kommer att ha lotteri på katalogen.

Under söndagens utställning kommer det att vara försäljare på plats.

Program:
Friday 31st of july

Official Tolling Field Trial NKL,OKL and EKL
(acc. to SSRK's official rules)
Workingtest (unofficial)
Agility (unofficial) eveningcompetition
Saturday 1st of aug
Official Tollingtest NKL,OKL and EKL
"A try-out-test" with birds (see below)
Obedience all classes (official)
Sunday 2nd of aug
Show (unofficial)

For those of you who don't feel ready to start
on TFT, it is now possible to test the basics of
a TFT Saturday 1st of Aug.
Notification by mail to Marie Lars marielars@telia.com,
price SEK 100 paid locally.
Last day of entry June 14th.

We will have a lottery on the catalog.

On Sunday there will be sellers on site during our show.