Viltspår/Tracking

Nya regler för Årets viltspårstollare
Vid klubbmötet i mars 2015 beslutades att upphäva tidigare
regler om hur årets viltspårstollare utses och styrelsen fick
i uppdrag att ta fram nya regler. Bakgrunden var att
klubbmötet tyckte att utmärkelsen skall baseras på hundens
arbete i spårskogen och inte i en utställningsring. Därför har
vi valt ett reglemente som baseras på att utmärkelsen ges
till den under respektive period högst meriterade svenska
tollaren (i paritet med årets svenska jaktprovsmeriterade
tollare på B-prov). Meritvärden har stämts av med SSRK's
viltspårskommitté.
Beslutet innebär att det tyvärr inte kommer delas ut någon
utmärkelse "Årets viltspårstollare" under 2015, då vi vill
att alla ekipage skall känna till reglerna under den period
som avses.

De nya reglerna hittas HÄR

There will not be a "Game tracking Toller of the year"
this year, because of new rules.


Swinging Tails De Havilland
Foto: Frida Forsberg