Tollingjaktprovet är öppet för anmälan

Nu är tjp på specialen öppna för anmälan. Precis som förra året anmäler alla till torsdagen. När anmälningstiden gått ut fördelas alla startande på de olika dagarna.

Now the tjp at Tollarspecialen open for registration. Like last year, everyone reports to Thursday. When the registration period has expired, all start-ups are distributed on the various days.

Till SSRK-prov