Utställning domarbyte

Anne-Chatrine Edoff kommer in som domare istället för Yvonne Larsson