Anmälda hundar

Anmälda tollare till Specialen 2020 / Entered tollers to Specialen 2020

Här listas de hundar som är anmälda till utställningen och workingtest. Hundar anmälda till övriga grenar läggs till efter anmälningstidens utgång. Saknar ni er hund, hör av er snarast till anmalan@tollarklubben.se

Here is a list of dogs that are registered for the show and the workingtest. Dogs notified to the other competitions will be added after the registration deadline. Do you miss your dogs name, mail ASAP to anmalan@tollarklubben.se

7 mars 2020