Information

Workingtest – Annkie Ahlebrand

Tollingjaktprov/ Tolling field trial – Malin Kånåhols & Gunliz Bengtsson

Funktionärer tjp / Volunteers tft – Åsa Roosqvist

Prova-på tjp / Try-out tftMikael Knös

Rallylydnad / Rally obedience – Rigmor Carlsson

NoseworkPernilla Hansson

Utställning / Show – Maria Glaadh & Therese Knutsson & Birgitta Zetterberg

Sponsring / Sponsors – Mikael Knös

Övriga frågor / Other questions – Gunliz Bengtsson 

Eventuella kopior från prov utanför Sverige scannas och mailas till / Copies that are needed pedigree, wcc, merits etc can be scanned and e-mailed to: anmalan@tollarklubben.se 

Webmaster – Karin Hammar & Elin Kossman