Information

Workingtest 

Tollingjaktprov/ Tolling field trial 

Funktionärer tjp / Volunteers tft

Prova-på tjp / Try-out tft

Rallylydnad / Rally obedience 

Agility 

Utställning / Conformation 

Sponsring / Sponsors 

Övriga frågor / Other questions Mats Viker & Gunliz Bengtsson

Anmälningsmottagare / Send entries to 

Webmaster Susanne Viker