Speed-apportering

In English

Två gånger per dag kommer det finnas möjlighet att testa speed-apportering
  • Fredag 09:00-12:00 och 12:30-15:00 vid WT, om inte det går så på anvisad plats
  • Lördag 10:00-12:00 och 14:00-17:00 på anvisad plats
  • Söndag 09:00-12:00 och 12:30-15:00 vid utställningen