Veterinär

In English

Kontakta ** om något akut inträffar.

Vi kommer att ha en veterinär på plats under lördag eftermiddag mellan kl 14 – ca 16 på jaktprovsplatsen i **, för att hjälpa er som ska till Norge med att ge avmaskningsmedel. Kostnad 100 SEK.


Deltagande utländska hundar ska vara införda till Sverige i enlighet med Statens Jordbruksverks gällande
införselbestämmelser för hund.

Deltagande hundar samt andra hundar som har tillåtelse att vistas på området ska vara vaccinerade mot valpsjuka enligt följande:

  • Hund under ett (1) års ålder: vid lägst tio (10) veckors ålder.
  • Hund över ett (1) års ålder: Hund ska vara vaccinerad vid lägst tio (10) månaders ålder och inte vara utförd för mer än fyra (4) år sedan.
  • Förstagångsvaccination ska vara gjord minst fjorton (14) dagar före prov-, tävlings-, beskrivnings och/eller utställningsdagen.

Kontroll av att gällande införsel- och vaccinationsbestämmelser följts kan förekomma.
Vidare rekommenderar SKK att deltagande hundar dessutom är vaccinerade mot parvovirusinfektion och parainfluensa (kennelhosta)

Vi har haft några fall av Leptospiros i Skåne och det är upp till var och en att välja om ni vill vaccinera eller inte. Om ni väljer det krävs först en spruta och sen en påfyllnadsdos efter 4 veckor för bästa skydd.