Vaccinationskontroll 2021

Ni som startar på TJP, WT och Prova-på OCH ska ställa ut, var vänliga och ta med er nummerlappen för utställningen när ni ”checkar in” på respektive gren. Då får ni en signatur på er nummerlapp som betyder att vaccinationskontrollen är klar och ni behöver inte visa vaccinationsintyget utan bara nummerlappen vid insläppet till utställningen. Vilket gör att insläppet går smidigare.