Nose Work

In English

På Tollarspecialens första dag välkomnar vi er till en officiell Nose Work tävling, TSM klass 1

Datum: Torsdagen den 3 augusti 2023
Plats: Börringe Bygdegård, Svedala
Domare: Åsa Olsson Nyström

Publik: Om ni inte ska tävla men vill se något sök så är det möjligt att se utomhussöket och fordonssöket. Tänk dock på att inga hundar är tillåtna bland åskådarna och att man inte får avslöja gömmornas placering.

Anmälan, som är öppen 13 april 2023 – 25 juni 2023, sker via SNWK Tävling – www.snwktavling.se
Tävlingen tar emot 25 ekipage.
OBS: Glöm inte bort att du måste ha ett godkänt doftprov för att få tävla, se reglerna.

Särskild prioritering: Platserna lottas, men Tollarklubbens medlemmar har förtur. Om du är medlem i Tollarklubben och vill ha förtur till tävlingen tänk på att ange rätt klubb i samband med anmälan (detta går inte att ändra efter att anmälan stängt)

Betalning: På SNWK tävling kommer du att se om du har fått en tilldelad plats eller om du har fått en reservplats och i så fall vilket reservplatsnummer. Reservplatsnumret uppdateras kontinuerligt. Den 26 juni 2023 kommer de som har fått plats få ett mail med betalningsinstruktioner. Anmälningsavgiften ska då vara klubben tillhanda senast den 30 juni 2023. Är avgiften inte betald, stryks anmälan utan betalningspåminnelse. När avgiften är betald är anmälan bindande. Eventuell återbetalning av anmälningsavgift sker endast i enlighet med 9.6 i reglerna och där hänvisade regelanvisningar – https://www.snwk.se/regelanvisningar/

Anmälningsavgift: 500 kr

Medlemskap: Medlemskap i Tollarklubben eller annan SKK-ansluten klubb krävs för att tävla. Giltigt medlemskap ska kunna uppvisas för den klubb som du valt att anmäla dig med.

Det kommer att finnas två startgrupper: en förmiddags- och en eftermiddagsgrupp. Löptikar startar sist. Vi kommer att försöka tillgodose eventuella önskemål om startgrupp. Förmiddagsgruppen kommer att starta klockan 08.30 och eftermiddagsgruppen klockan 13.00. Protokollen kommer att fotograferas och skickas som sms till er.
Prisutdelning kommer att ske när eftermiddagsgruppen och eventuell löptiksgrupp är färdiga. Väljer man att inte närvara på prisutdelningen går det bra att lämna ett frankerat kuvert om man vill ha eventuellt diplom och rosett hemskickat.

Tillgänglighet: Tävlingsplatsen är anpassad för personer med rörelsehinder.

PM kommer att mailas ut till alla tävlanden senast en vecka före tävlingen.

Har du frågor angående tävlingen eller anmälan var vänlig kontakta på mail Pernilla Hansson,

OBS!!! Det inte är tillåtet att träna på tävlingsplatsen efter att den blivit känd.

VARMT VÄLKOMNA