Speed-apportering

Två gånger per dag kommer det finnas möjlighet att testa speed-apportering.

Tid: Torsdag, fredag och lördag. Klockan 9.00-12.00 och 14.00-16.00

Plats: Gräsplanen vid SM-stugan.

Mer information finns i sekretariatet.