Sponsortrappan

In English

Skänk något som har värdet enl alternativen nedan. Ni ser vad ni får i retur beroende på vad ni väljer!
Anmäl er till någon av våra sponsoransvariga via mail – Anette Björgell eller Mikael Knös


Nytt för 2023 är nedanstående Sponsortrappa:

PLATINA – 5000 kr ->
 • Er logga med länk på Tollarspecialens hemsida – sponsorsidan
 • Er logga finns med i vår deltagarkatalog över Tollarspecialen samt en helsida i katalogen
 • Er logga finns med på vår ”sponsorvägg” på plats när Tollarspecialen äger rum
 • Banderoll el liknande under alla dagar på Tollarspecialen
GULD – 2500 – 4999 kr
 • Er logga med länk på Tollarspecialens hemsida – sponsorsidan
 • Er logga finns med i vår deltagarkatalog över Tollarspecialen
 • Er logga finns med på vår ”sponsorvägg” på plats när Tollarspecialen äger rum
 • Banderoll el liknande under alla dagar på Tollarspecialen
SILVER – 1000 – 2499 kr
 • Er logga med länk på Tollarspecialens hemsida – sponsorsidan
 • Er logga finns med i vår deltagarkatalog över Tollarspecialen
 • Banderoll el liknande den dag tävlingen/provet är då ni har sponsring på Tollarspecialen
BRONS – 500 – 999 kr
 • Er logga med länk på Tollarspecialens hemsida – sponsorsidan
 • Er logga finns med i vår deltagarkatalog över Tollarspecialen
Övriga 0 – 499 kr