Utställning

In English

Söndag 4 augusti 2024
Alla hälsas varmt välkomna att avrunda specialen med vår inofficiella utställning, som äger rum på Lilltorpet, Falun.

Domare vid årets special är: 
Yvonne Larsson
Helene Björkman
Mats Jonsson
Annelie Karlsson
Gunilla Skallman
Vilken klass respektive domare kommer att döma utses när anmälan stängt, så att domarna får en så jämn fördelning av deltagare som möjligt.

Klasser på utställningen:

Valpklass I (4 – 6 månader)
Öppen för hund som den dagen den ställs ut uppnått 4 månaders ålder men som inte fyllt 6 månader.

Valpklass II (6 – 9 månader)
Öppen för hund som den dagen den ställs ut uppnått 6 månaders ålder men som inte fyllt 9 månader.

Juniorklass (9 – 18 månader)
Öppen för hund som den dagen den ställs ut uppnått 9 månaders ålder, men som inte fyllt 18 månader.

Unghundsklass (15 – 24 månader)
Öppen för hund som den dagen den ställs ut uppnått 15 månaders ålder men som inte fyllt 24 månader.

Jaktklass (från 15 månader och äldre)

Öppen för hund som den dagen den ställs ut uppnått 15 månaders ålder samt har jaktprovsmerit dvs minst ett Good (eller 3e pris taget innan 2022 01 01) i nybörjarklass på jaktprov.

 

Öppenklass (från 15 månader – 8 år)
Öppen för hund som den dagen den ställs ut uppnått 15 månaders ålder.

Championklass (från 15 månader)

Öppen för hund som den dagen den ställs ut uppnått 15 månaders ålder och som tilldelats, svenskt, Nordic eller annat av SKK godkänt nationellt utställningschampionat alternativt ett av FCI bekräftat internationellt utställningschampionat.

Seniorklass (8 – 10 år)
Öppen för hund som den dagen den ställs ut uppnått 8 års ålder men som ej fyllt 10 år.

Veteranklass (10 år och äldre)
Öppen för hund som den dagen den ställs ut uppnått 10 års ålder.
Veteraner anmäls direkt på den här sidan, se lite längre ner under avsnittet prisinfo, där hittar ni länken till veteranernas anmälan!

 

 

Klass för diskvalificerande fel (från 4 månader och äldre)

Öppen för hund som ex. har för mycket vitt på annat ställe än rasstandarden föreskriver, svart i pälsen, buff, bettfel, kryptorchid hane, kastrerad hane (oavsett orsak till kastration) etc. Klassen har en tik respektive en hanhunds klass och deltagande hundar är från 4 månader och uppåt.

 

Eftersom specialen har en seniorklass och diskvalificerande fel klass, som inte finns på officiella utställningar, så heter dessa klasser annorlunda när ni anmäler er via SKKs internettanmälan.

Egenklass 1 = Seniorklass (8 – 10 år)

Egenklass 2 = Klass för Diskvalificerande fel

Anmälan via SKK INTERNETTANMLAN görs HÄR: https://hundar.skk.se/internetanmalan/ArDuUtlandskUtstallare.aspx

Valpklass I, Valpklass II, Seniorklass (Egenklass 1), Diskvalificerande fel (Egenklass 2)
300 sek
Juniorklass, Unghundsklass, Jaktklass, Öppenklass & Championklass
400 sek
Anmälan till utställningens VETERANKLASS och MÄSTARTITLAR görs HÄR:           0 sek
Barn med hund anmäls och betalas på plast 40 sek/ekipage.

Anmälningsavgift betalas samtidigt som anmälan görs via webbtjänsten. Det kan ske på två olika sätt:

  1. via internetbankkonto hos Swedbank (FöreningsSparbanken), Handelsbanken, Nordea eller SEB. Gäller svenska utställare.
  2. med kontokort; MasterCard eller VISA.

Efter genomförd betalning, kommer du att få en internet-kvittens med bekräftelse på att din anmälan mottagits.

 

Juniortollarmästare
Avgörs i nybörjarklass, och det är endast hundar som är födda de två föregående åren som har rätt att deltaga. Hundar till pris från specialens Nkl TJP och som ställs på specialens utställning är berättigade att delta i kampen om utmärkelsen ”Årets Juniortollarmästare”.

Tollarmästare
Avgörs i elitklass. Alla hundar som går till pris i elitklass rangordnas och går vidare till söndagens utställningsklass och utses därmed till ”Årets Tollarmästare”

Vill man tävla om Junior- respektive Tollarmästartiteln, MÅSTE man anmäla hunden till både tollingjaktprov och utställning samtidigt. (ej i klassen för diskvalificerande fel)

 

Sista anmälningsdag är Måndag 24/6  12.00 – OBSERVERA KLOCKSLAGET!

 


Din hund måste finnas i SKKs register för att kunna anmälas till Tollarspecialen via SKKs internetanmälan.

För att kunna anmäla din hund till tollarspecialen via SKK internetanmälan krävs medlemskap i tollarklubben . Även utländska utställare ska ha medlemskap i svenska tollarklubben.

Hund som ska anmälas måste vara registrerad i kennelorganisation godkänd av FCI. För utländska hundar betyder det att hunden behöver finnas i SKKs register.

Om hunden inte finns i SKKs hundregister, ska kopia av registreringsbevis med stamtavla skickas till SKK, så de kan lägga in hunden i sitt register. När hunden finns inlagd kan anmälan göras.

Enklast gör du detta genom att scanna in din hunds originalstamtavla (som ska ha uppgifter om hundens registrerade namn, registreringsnummer, ras, födelsenummer, härstamning samt uppfödare.) till reg@skk.se

Du kan även skicka en kopia på originalstamtavlan med snigelpost till SKK, på: Registreringsavdelningen, Box 771, SE 191 27 Sollentuna.

Du behöver bara ange att du vill anmäla din hund till utställning och tävlingar i Sverige.


Återbetalning av anmälningsavgift

Anmälningsavgiften för deltagande på utställningen, återbetalas inte på grund av domarbyte.  Anmälningsavgiften återbetalas ej heller vid skadad eller sjuk hund även vid uppvisande av veterinärintyg. Anmälningsavgiften återbetalas ej heller vid skada eller sjukdom hos ägaren/föraren.