Information

Workingtest Annkie Ahlebrand

Tollingjaktprov/ Tolling field trial Malin Kånåhols & Gunliz Bengtsson

Funktionärer tjp / Volunteers tft Åsa Roosqvist

Prova-på tjp / Try-out tft Lars Annergård

Rallylydnad / Rally obedience Filip Ertzinger

Agility Klara Elisson

Utställning / Conformation Eva Back & Maria Glaadh

Sponsring / Sponsors Lars Annergård & Åse Linderskjöld

Övriga frågor / Other questions Åse Linderskjöld & Gunliz Bengtsson

Eventuella kopior från prov utanför Sverige scannas och mailas till / Copies that are needed pedigree, wcc, merits etc can be scanned and e-mailed to: anmalan@tollarklubben.se 

Webmaster Susanne Viker & Nina Ehnhage