Tre domare till utställningen är klara 2022

Det är:

Maritha Östlund-Holmsten
Bertil Lundgren
Yvonne Larsson

Två ytterligare ska det bli och vilken klass de dömer återkommer vi med.