Anmälan

In English

Sista anmälningsdag xx juni 2020

ANMÄLAN
ALLA officiella prov anmäls via ”SSRK-PROV”. Anmälningsinstruktioner HÄR
Anmälan till TOLLINGJAKTPROV görs HÄR eller för WORKINGTEST HÄR
Anmälan till RALLYLYDNADSPROV görs HÄR
Anmälan till AGILITY görs HÄR

Anmälan till UTSTÄLLNING och TITLAR görs HÄR

Anmälan till PROVA-PÅ görs HÄR

BETALNING
OBS! Endast betalning för utställning och workingtest ska ske till Tollarspecialens konto i Swedbank.
Övriga tävlingar betalas via SBK-Tävling, SSRK-Prov och SAgiK-Tävling.
ANVÄND DIBS!
Det gäller både svenska och utländska anmälare.

Anmälningsavgift för utställning och workingtest betalas in på
bankgiro 5086-9569 i Swedbank,
bet.mottagare: Svenska Tollarklubben/Specialen.

Utländska betalare måste ange följande:
BIC/SWIFT adress: SWEDSESS
IBAN kontonummer: SE9180000821499343549094
OBS ! Inga mellanslag, punkter eller streck skall förekomma i IBAN-numret.
Om banken behöver en adress, så använd denna:
Norrevärnsgatan 16B, 243 32 Höör

Utländska betalare måste betala 15 SEK extra för bankens avgift.

Ange deltagande hundars reg.nr samt reg. namn på inbetalningen. För samtliga anmälningar och betalningar gäller att uppgifterna skall vara bokförda hos tollarklubben senast den dag anmälningstiden går ut. Var noga med att märka inbetalningen med ditt namn och mailadress så att vi kan hitta din betalning vid eventuell återbetalning.

För utländska tävlande:
Du ska skapa ett eget konto på SBK-Tävling eller SSRK-prov. Det innebär att ägare till utländska hundar innan de kan anmälas, måste skicka kopia på registreringsbeviset till reg@skk.se.
Då du lägger in din hund i SBK-tävling/SSRK-prov, kommer det upp att den måste verifieras av SKK. Var noga med att ange samma registreringsnummer på hunden som finns i Hunddata på skk.se . Ange också land istället för klubb du tävlar för.

AVGIFTER

Lydnad Startklass – 150 SEK
Lydnadsklass I+II – 250 SEK
Lydnadsklass III – 300 SEK
Samtliga Tollingjaktprovsklasser – 400 SEK
Samtliga klasser av Workingtest – 250 SEK
Prova på – 150 SEK
Samtliga agilityklasser (Hopp/Agility) – 100 SEK
Utställning:
junior, unghund, jakt, öppen samt championklass – 300 SEK
valpklasser, klass för diskval. fel och seniorklass – 200 SEK
veteranklass – o SEK

ÖVRIGT ATT NOTERA

  • Hunden skall ha uppnått sin ålder för klassen samma dag som utställningen och dagen före vid övriga tävlingar.
  • Endast en start per hund, antingen Tollingjaktprov ELLER Workingtest
  • Om man ska tävla om Junior/Tollarmästartiteln måste man samtidigt anmäla både till tollingjaktprov och utställning, samt kryssa i det på webanmälan på hemsidan.
  • Svenskfödda exporterade hundar anmäls med sitt svenska reg. nummer. För utlandsfödda hundar måste kopia på stamtavlan medfölja anmälan.
  • Ev. kopior scannas in och skickas med e-post till: anmalan@tollarklubben.se

MEDLEMSKAP
För deltagande på Tollarspecialen krävs medlemskap i Svenska Tollarklubben.