Start

In English

TOLLARSPECIALEN 5-8 AUGUSTI 2021

Gemensamt PM

Katalog

Till årets Tollarspecial, återstarten efter pandemin, har vi hela 245 anmälda hundar. Det är naturligtvis färre än vad vi normalt de senaste 10 åren haft på Tollarspecialen, men ändå ett fantastiskt stort antal hundar med ägare och familjer som kommer till Karlsborg/Forsvik för att ännu en gång få vara med om att fylla Karlsborg/Forsvik med tollare.

Vi ska komma ihåg att vi i år inte genomför lydnad/rallylydnad eller Agility, samt att antalet utländska hundar är mycket färre än normalt. Vi ska också komma ihåg att inte alla känner sig bekväma med att umgås som före pandemin ännu, något vi har stor respekt för, vi välkomnar er till 2022 års Tollarspecial istället. Med allt det beaktat är 245 anmälda hundar väldigt många.

Till Tollingjaktproven har vi 89 anmälda hundar, vilket faktiskt är fler än vad vi hade 2012 och tidigare, vi har 76 anmälda till WT och 24 till Prova På-Tollingjaktprov. Alltså har vi 189 hundar anmälda till någon form av jaktlig prövning, i dessa tider. Fantastiskt!

Till utställningen har vi 164 anmälda hundar, vilket innebär att vi kan hantera hela utställningen på Engvallen i Forsvik, med stora ytor för att skapa möjlighet att hålla avstånd.

Vi kommer inte ha något sekretariat i år, för att undvika att det skapas folksamling och köer. Katalogen kommer vara digital och kommer att kunna hämtas ned digitalt, exakt hur återkommer vi om senare.

SLU kommer att finnas på plats vid Engvallen i Forsvik under torsdag-söndag, för att ta blodprover i forskningssyfte, avseende cancer och tollarsjuka. Vi uppmanar alla som är på plats i Forsvik att besöka SLU på Engvallen och bidra med era hundars blod för forskningens skull. Ju bättre det går för SLU, ju friskare hundar kommer vi ha i framtiden.

Det kommer, med de nu rådande restriktionerna, vara möjligt att ha publik på alla aktiviteter, inklusive tollingjaktproven. Dock är det naturligtvis så att vi alla ska fortsätta ta ansvar, hålla avstånd och undvika att vara på plats om man känner någon form av symptom. Det är också viktigt att alla följer de instruktioner som kommer att ges och som finns och ges på respektive plats. Vi kommer också ha tillgång till handsprit på alla platser.

Från och med den 1 juli tillåter regeringen fler personer att delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. För arrangemang utomhus är begränsningen efter 1 juli 600 personer utan anvisad plats.

MEN, fortfarande gäller Folkhälsomyndighetens allmänna råd för att minska smittspridning, t.ex. att stanna hemma vid sjukdomssymptom, hålla avstånd, tvätta och sprita händerna och fortsätta agera på ett ansvarsfullt sätt. Alltså är det också upp till alla som deltar och är på plats att följa alla allmänna råd samt lyssna på och följa de instruktioner som ges på plats för respektive gren.

Vi arbetar hårt för att skapa en trygg och säker Tollarspecial. Vår ambition är att allt givetvis kommer att kunna genomföras på ett bra sätt för allas säkerhet. Vi vet att alla i Tollarvärlden som kommer till Tollarspecialen naturligtvis tar ett stort ansvar och hjälper till så att hela arrangemanget blir fantastiskt och supertryggt.

Vad fantastiskt det är att nu eter nästan 1,5 års mer eller mindre isolering kunna genomföra en återgång till ett ”normalt” liv genom att börja med en Tollarspecial.

I Forsvik väntar idyllen. Det glänsande vattnet från Göta kanal och Bottensjön, de gamla bruks byggnaderna och kaffe doften från Kafé Ada och Forsviks Café bildar tillsammans ett besöksmål med en riktig genuin charm. Gör ett besök på Forsviks bruk och ta del av industrihistorien eller ta en glass och titta på båtarna som tar sig igenom Göta kanals äldsta sluss.

In Forsvik, the idyll awaits. The shining water from the Göta Canal and Bottensjön, the old mill buildings and the coffee aroma from Kafé Ada and Forsviks Café together form a destination with a real genuine charm. Make a visit to Forsvik’s mill and take part in industrial history or have an ice cream and look at the boats that make their way through the Göta Canal’s oldest lock.