Working Test

In English

Fredag 2/8 
Inofficiellt Working Test – Nybörjar-, öppen- och elitklass

Startlista hittas här  och  PM

Prova dig och din hund och se hur långt ni kommit i den jaktliga träningen.
För deltagande krävs medlemskap i Svenska Tollarklubben.

Domare: 

Anmälan sker via fomulär HÄR

Tollarspecialens Working Test

Nkl: enkelmarkeringar och enklare linjetag, fotgående, inte skott på alla stationer.
Ökl: dubbelmarkeringar, dirigering och fotgående. Skott på varje station.
Ekl: dubbelmarkeringar, dirigering med störning, fotgående. Skott på varje station.

Saker som leder till poängavdrag
– Dålig markering
– Dåligt fotgående
– Slarvig apportering
– Gnäll/skall (endast nkl)
– Kopplad hund vid markering (endast nkl)
– Högljudd handling

Saker som leder till 0 poäng
– Apportbyte
– Apportvägran
– Fysisk kontakt med hunden
– Gnäll/skall (ökl/elit)
– Omskick
– Knallar
– Söker med dummy i munnen
– Ur hand
– Vägrar gå i vatten (om vatten-station finns)

Diskvalificerande fel
– Aga av hund
– Aggressivitet
– Hård mun
– Skottberördhet

Rätt att deltaga:
1. Om antalet deltagare måste begränsas ska detta ske genom lottning.
2. Tik som löper får inte beträda provmarkerna.
3. Endast en start per hund, antingen Tollingjaktprov ELLER Workingtest

Klassindelning
– Nybörjarklass (nkl)
För hundar som första provdagen uppnått 12 månaders ålder. I klassen får hundar inte starta som tidigare har startat i Ökl WT, Ökl B-prov – Retrieverprov/Tollingjaktprov

– Öppenklass (ökl)
För hundar som vid minst ett tillfälle har uppnått Excellent alternativt 1:a pris före 2022-01-01 i Nkl WT (poäng på samtliga stationer krävs). I klassen tillåts hundar starta som har erhållit Excellent alternativt 1:a pris före 2022-01-01 Nkl B-prov – Retrieverprov/Tollingjaktprov. I klassen får hundar inte starta som tidigare har startat i Ekl WT, Ekl B-prov – Retrieverprov/Tollingjaktprov

– Elitklass (ekl)
För hundar som vid minst två tillfällen uppnått Excellent alternativt 1:a pris före 2022-01-01 på WT i Ökl (poäng på samtliga stationer krävs). I klassen tillåts hundar starta som är kvalificerade för, eller tidigare har startat i, Ekl WT, Ekl B-prov – Retrieverprov/Tollingjaktprov.

Maxpoäng/station = 20 p
Tävlingen kommer att avgöras på plats vid provtillfället. Ingen final kommer att anordnas senare under dagen.
Högsta sammantagna poäng/klass blir klassvinnare i Workingtest.
Vid samma antal poäng avgörs placeringarna via flest 20 p, 19 p, 18 p, o s v till dess hundarna kan skiljas åt.