Workingtest

In English

Fredag 3/8

Inofficiellt Workingtest C-prov nybörjar-, öppen- och elitklass. Prova dig och din hund och se hur långt ni kommit i den jaktliga träningen.

För deltagande krävs medlemskap i Svenska Tollarklubben.

Domare:

Rätt att deltaga:
1. Om antalet deltagare måste begränsas ska detta ske genom lottning.
2. Tik som löper får ej beträda provmarkerna.
3. I övrigt hänvisas till SSRKs jaktprovsbestämmelser § 3-4.
4. Endast en start per hund, antingen Tollingjaktprov ELLER Workingtest

Klassindelning
– Nybörjarklass (nkl)
För hundar som första provdagen uppnått 9 månaders ålder. Hund får kvarstå i klassen tills den uppnått 75 % av maxpoäng vid som mest tre tillfällen. Hund har inte rätt att efter att ha startat i högre klass, gå tillbaka till klassen.

– Öppenklass (ökl)
För hundar som uppnått 75 % av maxpoäng i Nkl. Hund får kvarstå i klassen tills den uppnått 75 % av maxpoäng vid som mest tre tillfällen. Hund har ej rätt att efter att ha startat i högre klass, gå tillbaka till klassen.

– Elitklass (ekl)
För hundar som vid två tillfällen uppnått 75 % av maxpoäng på WT i Ökl.

Maxpoäng/station = 20 p.
Tävlingen kommer att avgöras på plats vid provtillfället.
Ingen final kommer att anordnas senare under dagen.
Högsta sammantagna poäng/klass blir klassvinnare i Workingtest.
Vid samma antal poäng avgörs placeringarna via flest 20 p, 19 p, 18 p osv. till dess hundarna kan skiljas åt.