Rallylydnad

In English

Lördag 6/8

Inofficiell tävling

Startlista Rallylydnad

Rallylydnadstävling är öppen för alla hundar, vilket innebär även oregistrerade och kryptorchida hundar. Hunden skall ha uppnått 10 månaders ålder senast dagen före tävlingstillfället och vara vaccinerad. För deltagande krävs medlemskap i Svenska Tollarklubben.

Max 25st startande per klass (vid få anmälningar i någon klass fyller vi på platserna efter möjlighet i annan klass). Platserna kommer lottas slumpvis vid behov.

Nybörjarklass:
För hundar som är minst 10 månader och inte startat i fortsättningsklass på officiell tävling.

Fortsättningsklass:
Öppen för alla hundar som är berättigade till uppflyttning från nybörjarklass men som inte har startat i avancerad klass.

Avanceradklass:
Öppen för alla hundar som är berättigade till uppflyttning från fortsättningsklass men som inte har startat i mästarklass.

Mästarklass:
Öppen för alla hundar som är berättigade till uppflyttning från avancerad klass.