Lydnad

In English

Lördag 3/8

Officiell tävling lydnad i alla klasser.
Startande hund måste ha uppnått 10 månaders ålder.

Domare: Marita Neteborn, Bengt Neteborn och Håkan Obbarius

Årets Lydnadstollare utses denna dag.
Lydnadstävlingarna genomförs i Tollarklubbens regi. För deltagande tollare krävs medlemskap i Svenska Tollarklubben. I mån av plats kan ev. andra raser få deltaga och för dessa krävs då medlemskap i SBK.