Sponsorer

In English

Huvudsponsorer/Main sponsors

Övriga sponsorer

Kennlar


Nu kan du (uppfödare eller annan privatperson/företag) få vara med och sponsra valfri klass på specialen. Vem som står som sponsor för resp. klass annonseras i katalogen tillsammans med de anmälda hundarna samt ev logga bland  ”övriga sponsorer” här nedan.

För varje klass gäller det 4-5 st placeringspriser – hur ni vill dela upp värdet inbördes spelar ingen roll men det totala värdet ska vara 500 SEK. Man lämnar in tydligt märkta påsar att dela ut till resp klass man skänker till och överlämnar detta till de ansvariga när man kommer till specialen. Tänk på att det kan vara bra hundträningssaker och inte bara ”bucklor”.

Eventuella rosetter står Tollarklubben för.

Är du intresserad? Kontakta specialen@tollarklubben.se – först till kvarn får välja klass!
Kom också ihåg att skicka med din logga för placering här på sidan men också i katalogen.


Utställning / Show:
Klass/Class & Sponsor

Diskvalificerande fel / Disqualifying faults
Valpklass I – tikar / Puppyclass I – females
Valpklass I – hanar / Puppyclass I – males
Valpklass II – tikar / Puppyclass II – females    Bluenosers kennel
Valpklass II – hanar / Puppyclass II – males
Juniorklass – tikar / Juniorclass – females
Juniorklass – hanar / Juniorclass – males
Unghundsklass – tikar / Youngsterclass – females
Unghundsklass – hanar / Youngsterclass – males
Jaktklass – tikar / Workingclass – females
Jaktklass – hanar / Workingclass – males
Öppenklass – tikar / Openclass – females    
Öppenklass – hanar / Openclass – males
Championklass – tikar / Championclass – females
Championklass – hanar / Championclass – males
Seniorklass – tikar / Seniorclass – females
Seniorklass – hanar / Seniorclass – males
Veteranklass – tikar / Veteranclass – females
Veteranklass – hanar / Veteranclass – males
Bästa tik / Best female
Bästa hane / Best male
BIS och BIM Valpklass / BIS and BOS Puppyclass    Tollarklubben
BIS och BIM Juniorclass / BIS and BOS Juniorclass    Tollarklubben
BIS och BIM Unghundsklass / BIS and BOS Youngsterclass    Tollarklubben
BIS och BIM Jaktklass / BIS and BOS Workingclass    Tollarklubben
BIS och BIM Öppenklass / BIS and BOS Openclass    Tollarklubben
BIS och BIM Championklass / BIS and BOS Championclass    Tollarklubben
BIS och BIM Champion SUCH /BIS and BOS Champion SUCH    Tollarklubben
BIS och BIM Seniorklass / BIS and BOS Seniorclass    Tollarklubben
BIS och BIM Veteranklass/ BIS and BOS Veteranclass    Tollarklubben
BIS Uppfödargrupp / BIS Breedersgroup    Tollarklubben
BIS Avelsgrupp / BIS Progenygroup    Tollarklubben
BIS / BIS    Tollarklubben
BIM / BOS    Tollarklubben
Barn med hund / Child with dog    Tollarklubben
BIS Diskvalificerande fel / BIS Disqualifying faults    Tollarklubben


Tollingjakt / Tollingtest:
Klass/Class & Sponsor

Nybörjarklass / Noviceclass
Öppenklass / Openclass    
Elitklass / Eliteclass
Funktionärernas val per provruta / Volunteers choice in each  square    Vildandens kennel
Domarnas val per provruta / Judges choicees in each sqare    Vildandens kennel
Juniortollarmästare / Juniortollermaster    Tollarklubben
Tollarmästare / Tollermaster    Tollarklubben  


Workingtest:
Klass/Class & Sponsor

Nybörjarklass / Noviceclass   
Öppenklass / Openclass    
Elitklass / Eliteclass    


Viltspår / Gametracking:
Klass/Class & Sponsor

Årets Viltspårtollare / Gametrackingtoller of the year   Tollarklubben