Övriga aktiviteter

I Sälen med omnejd finns mycket att göra och uppleva / Sälen offers plenty to do and experience.

På dessa sidor finns mycket av det samlat:

Björntest / Bear test

Hur gör din hund i skogen om ni skulle träffa på en
björn på promenaden? Kan vara bra att veta hur din hund
reagerar så du vet när det är dags att byta håll och börja
gå åt andra hållet.

Det kommer att finnas möjlighet att göra ett björntest under Tollarspecialen i Sälen 2019.
Vi har fixat så att Björnpermobilen kommer till Sälen.
Björnpermobilen kommer att finnas tillgänglig med testledare
och domare från Onsdag 31/7 och Torsdag den 1/8.
Platsen är Osanden, 7 min norr om Sälens by.
Dom börjar kl:08:00 på morgonen och håller på så länge det
finns hundar att beskriva. Om det är varmt så tar dom
max 20st hundar per dag.
Reaktionstestet kostar 200 kr och ett anlagstest 400 kr.
Mer info och intresseanmälan till Maria Andersson 81maria@gmail.com
Mobil: 070-5578627
och betalning (kontant) görs till Gunnar Håkansson på plats.
Mer info från Gunnar efter kl.18:00 Mobil: 070-6349158.
Sista anmälningsdag: 28 Juli
Man kan anmäla på plats om det finns utrymme för det.

Kösystem efter hur man kommer till platsen. Gunnar jobbar så fort han kan och låter hundarna ha den tid dom behöver ha med Björnen.

http://www.youtube.com/watch?v=Hm5OpyGyn6Y