Anmälningstiden förlängd till 9 juli

Registration period extended to July 9th.