Uppdaterat årets katalog

Nu finns även Avelsklassen med inför söndagens utställning.